Sdělení  č.  3/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Oblasti úpravy:
Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.2017 Účinnost od: 16.05.2019
Uveřejněno v č. 2/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 79