Vyhláška  č.  10/2020 Sb.
Ministerstva dopravy
, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
Oblasti úpravy:
Účetnictví.;Organizace železnic.;Správa železniční dopravní cesty.;
Schváleno (Vydáno): 09.01.2020 Účinnost od: 15.01.2020
Uveřejněno v č. 4/2020 Sbírky zákonů na straně 98