Sdělení  č.  RS01/2020
Ministerstva vnitra
1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, a 2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Veřejné telekomunikační a datové sítě.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 14.01.2020 Účinnost od: 14.01.2020
Uveřejněno v č. 4/2020 Sbírky zákonů na straně 100