Zákon  č.  12/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2019 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Sbírky zákonů na straně 106

Pozn.: Ustanovení § 5 až 8 a § 10, § 20, § 21 bodu 7, § 22 bodů 1, 2, 5 až 30, 32 až 60, 62, 69 až 72, 77, 78, 80 až 85, 91, 95 až 98, 100 až 104, 106, 107, 109 až 112, 114 až 121, § 23 bodů 1, 3 a 5 až 7 a § 25 bodu 2 nabývají účinnosti 1.2.2022, ustanovení § 15, § 16 bodů 2 až 5, 12, 14, 18, 20, 21, 28, 29, 34 s výjimkou § 6l odst. 2, § 16 bodů 51 až 53, § 17, § 22 bodů 61, 63 až 68, 73 až 76, 79, 86 až 90, 93, 94, 99, 105, 108, 113, 122 a 123, § 23 bodů 2 a 4 a § 26 nabývají účinnosti 1.8.2020, ustanovení § 22 bodu 31 nabývá účinnosti 1.1.2025 a ustanovení § 16 bodu 34 § 6l odst. 2 nabývá účinnosti 1.1.2021.