Vyhláška  č.  13/2020 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Jazykové právo. Mateřský jazyk. Znaková řeč.;Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Odškodnění obětí násilného činu.;
Schváleno (Vydáno): 10.01.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 6/2020 Sbírky zákonů na straně 138