Vyhláška  č.  14/2020 Sb.
České národní banky
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 09.01.2020 Účinnost od: 29.01.2020
Uveřejněno v č. 6/2020 Sbírky zákonů na straně 139