Sdělení  č.  15/2020 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2020 Účinnost od: 17.01.2020
Uveřejněno v č. 6/2020 Sbírky zákonů na straně 141