Sdělení  č.  4/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Oblasti úpravy:
Mládež. Mladiství. Studenti a učni.;Kanada.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2019 Účinnost od: 27.11.2019
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 90