Sdělení  č.  5/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999
Oblasti úpravy:
Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 11.10.2019 Účinnost od: 28.12.2019
Uveřejněno v č. 3/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 91