Nařízení  č.  16/2020 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;BYDLENÍ. BYTY.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2020 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 7/2020 Sbírky zákonů na straně 146