Vyhláška  č.  17/2020 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2020 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Sbírky zákonů na straně 154