Vyhláška  č.  18/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 20.01.2020 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 8/2020 Sbírky zákonů na straně 156