Nařízení  č.  19/2020 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Přirozeně se vyskytující minerální stolní voda. Balené vody.;
Schváleno (Vydáno): 13.01.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky zákonů na straně 186