Vyhláška  č.  21/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;
Schváleno (Vydáno): 21.01.2020 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 9/2020 Sbírky zákonů na straně 202