Sdělení  č.  6/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání
Oblasti úpravy:
Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Island. Islandská republika.;Norsko. Norské království.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o právní pomoci.;
Schváleno (Vydáno): 10.10.2019 Účinnost od: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 4/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 98