Sdělení  č.  7/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Oblasti úpravy:
Maďarsko. Maďarská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 28.08.2019 Účinnost od: 01.09.2019
Uveřejněno v č. 4/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 99