Vyhláška  č.  25/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.2020 Účinnost od: 01.02.2020
Uveřejněno v č. 11/2020 Sbírky zákonů na straně 218