Sdělení  č.  26/2020 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;
Schváleno (Vydáno): 21.01.2020 Účinnost od: 31.01.2020
Uveřejněno v č. 11/2020 Sbírky zákonů na straně 226