Sdělení  č.  27/2020 Sb.
Ministerstva vnitra
o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;Velká Británie. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2020 Účinnost od: 03.02.2020
Uveřejněno v č. 12/2020 Sbírky zákonů na straně 250