Nález  č.  28/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ADVOKACIE.;Smlouva o právní pomoci.;Právní pomoc advokáta.;Advokátní tarif.;
Schváleno (Vydáno): 14.01.2020 Účinnost od: 06.02.2020
Uveřejněno v č. 13/2020 Sbírky zákonů na straně 258