Nařízení  č.  29/2020 Sb.
Vlády České republiky
,kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 20.01.2020 Účinnost od: 21.02.2020
Uveřejněno v č. 14/2020 Sbírky zákonů na straně 266