Nález  č.  30/2020 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 06.02.2020
Uveřejněno v č. 14/2020 Sbírky zákonů na straně 271