Nařízení  č.  31/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 03.02.2020 Účinnost od: 15.02.2020
Uveřejněno v č. 15/2020 Sbírky zákonů na straně 282

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 3 až 6 nabývají účinnosti 1.1.2021.