Vyhláška  č.  32/2020 Sb.
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky.;Operativní evidence.;Lékárníci. Farmaceuti.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2020 Účinnost od: 01.03.2020
Uveřejněno v č. 15/2020 Sbírky zákonů na straně 284

Pozn.: Ustanovení bodu 22 nabývá účinnosti dnem 1.4.2020.