Sdělení  č.  8/2020 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
Oblasti úpravy:
Bělorusko. Běloruská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vypořádání některých majetkových otázek.;
Schváleno (Vydáno): 01.10.2019 Účinnost od: 06.01.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Sbírky mezinárodních smluv na straně 106