Zákon  č.  47/2020 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Povolení stavby.;Stavební řízení. Stavební řád.;Stavební úřady.;Zeměměřictví.;Mapy, mapování, kartografie.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2020 Účinnost od: 12.03.2020
Uveřejněno v č. 22/2020 Sbírky zákonů na straně 668

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27 a čl. IV nabývají účinnosti 12.3.2020. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.7.2023.