Vyhláška  č.  58/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Oblasti úpravy:
FINANCOVÁNÍ.;Odborná správa lesů.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 25/2020 Sbírky zákonů na straně 746