Vyhláška  č.  59/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE, TVORBA A PĚSTĚNÍ LESŮ.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Semenářství. Semena.;Ochrana lesního fondu.;Odborná správa lesů.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2020 Účinnost od: 15.03.2020
Uveřejněno v č. 25/2020 Sbírky zákonů na straně 747