Vyhláška  č.  60/2020 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Hygienická a protiepidemická péče.;Živočišná výroba.;Plemenářství.;Ochrana volně žijících živočichů.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2020 Účinnost od: 15.03.2020
Uveřejněno v č. 25/2020 Sbírky zákonů na straně 761