Nařízení  č.  61/2020 Sb.
Vlády České republiky
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 17.02.2020 Účinnost od: 01.04.2020
Uveřejněno v č. 26/2020 Sbírky zákonů na straně 778