Nařízení  č.  62/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
Oblasti úpravy:
Exekuční prostředky k vydobytí peněžitého plnění.;Zastavení výkonu rozhodnutí. Zastavení exekuce.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 17.02.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 26/2020 Sbírky zákonů na straně 779