Sdělení  č.  63/2020 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Oblasti úpravy:
Státní kontrola.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 26.02.2020 Účinnost od: 05.03.2020
Uveřejněno v č. 26/2020 Sbírky zákonů na straně 780