Nařízení  č.  64/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Oblasti úpravy:
Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;Ochrana lesního fondu.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2020 Účinnost od: 15.03.2020
Uveřejněno v č. 27/2020 Sbírky zákonů na straně 786