Sdělení  č.  65/2020 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 06.02.2020 Účinnost od: 12.03.2020
Uveřejněno v č. 28/2020 Sbírky zákonů na straně 794