Sdělení  č.  66/2020 Sb.
Ministerstva financí
o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 06.03.2020 Účinnost od: 12.03.2020
Uveřejněno v č. 28/2020 Sbírky zákonů na straně 797