Sdělení  č.  67/2020 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Oblasti úpravy:
Klasifikace a číselníky. Kódy.;Statistika.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 04.03.2020 Účinnost od: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 28/2020 Sbírky zákonů na straně 798