Vyhláška  č.  68/2020 Sb.
Ministerstva životního prostředí
, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 06.03.2020 Účinnost od: 27.03.2020
Uveřejněno v č. 29/2020 Sbírky zákonů na straně 802