Usnesení  č.  69/2020 Sb.
Vlády České republiky
o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Ochranná opatření.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2020 Účinnost od: 12.03.2020 Zrušeno: 12.04.2020
Uveřejněno v č. 30/2020 Sbírky zákonů na straně 810

Pozn.: Usnesení vlády č. 194/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.