Usnesení  č.  70/2020 Sb.
Vlády České republiky
o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2020 Účinnost od: 14.03.2020
Uveřejněno v č. 31/2020 Sbírky zákonů na straně 818

Pozn.: Usnesení vlády č. 197/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19.