Usnesení  č.  72/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz kulturních a dalších akcí)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2020 Účinnost od: 13.03.2020
Uveřejněno v č. 31/2020 Sbírky zákonů na straně 821

Pozn.: Usnesení vlády č. 199/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.