Usnesení  č.  73/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2020 Účinnost od: 14.03.2020 Zrušeno: 11.05.2020
Uveřejněno v č. 31/2020 Sbírky zákonů na straně 822

Pozn.: Usnesení vlády č. 200/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 225/2020 Sb.