Usnesení  č.  74/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2020 Účinnost od: 13.03.2020 Zrušeno: 20.04.2020
Uveřejněno v č. 31/2020 Sbírky zákonů na straně 823

Pozn.: Usnesení vlády č. 201/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 178/2020 Sb.