Nařízení  č.  75/2020 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
Oblasti úpravy:
TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ.;Šíření nakažlivé choroby.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2020 Účinnost od: 13.03.2020
Uveřejněno v č. 32/2020 Sbírky zákonů na straně 826