Císařské nařízení  č.  76/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz cestování z ČR a do ČR)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2020 Účinnost od: 16.03.2020 Zrušeno: 31.03.2020
Uveřejněno v č. 32/2020 Sbírky zákonů na straně 827

Pozn.: Usnesení vlády č. 203/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 142/2020 Sb.