Usnesení  č.  77/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (zákaz návštěv ve věznicích)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2020 Účinnost od: 14.03.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 32/2020 Sbírky zákonů na straně 828

Pozn.: Usnesení vlády č. 204/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu.