Usnesení  č.  78/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (nedělní jízdy kamionů)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2020 Účinnost od: 13.03.2020
Uveřejněno v č. 32/2020 Sbírky zákonů na straně 829

Pozn.: Usnesení vlády č. 205/2020. KCOVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.