Usnesení  č.  79/2020 Sb.
Vlády České republiky
o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 13.03.2020 Účinnost od: 13.03.2020 Zrušeno: 18.05.2020
Uveřejněno v č. 32/2020 Sbírky zákonů na straně 830

Pozn.: Usnesení vlády č. 207/2020. Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19. Opatření pozbylo účinnosti s koncem nouzového stavu.