Usnesení  č.  82/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, stravovací služby, herny)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 14.03.2020 Účinnost od: 14.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 33/2020 Sbírky zákonů na straně 842

Pozn.: Usnesení vlády č. 211/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 127/2020 Sb.