Nařízení  č.  83/2020 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Státní celní správa.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 15.03.2020
Uveřejněno v č. 34/2020 Sbírky zákonů na straně 850