Usnesení  č.  84/2020 Sb.
Vlády České republiky
o přijetí krizového opatření (maloobchodní prodej a prodej služeb, ubytovací služby...)
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2020 Účinnost od: 15.03.2020 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 35/2020 Sbírky zákonů na straně 858

Pozn.: Usnesení vlády č. 214/2020. COVID-19, SARS-CoV-2, koronavirus.
zrušeno 127/2020 Sb.